Project Description

OVER HET PROJECT

De opdrachtgever voor dit project is een dak- en wandpanelenproducent. Hoekman Machinebouw heeft voor deze klant diverse aanpassingen doorgevoerd aan de productielijn van isolatiepanelen. Een van deze aanpassingen is de panelenzaag die hieronder wordt beschreven.

De panelen waar de betreffende panelenzaag voor is ontworpen, zijn dakpanelen. Voor deze soort panelen is het namelijk wenselijk dat de naad tussen twee panelen afgedicht kan worden. Immers, als er geen afdichting plaatsvindt, kan er vocht gaan ophopen tussen de panelen. Dit heeft schimmelvorming tot gevolg en deze schimmel tast het schuim binnen het paneel aan. Uiteindelijk resulteert dit in een lagere isolatiewaarde van de panelen. Om de panelen te kunnen afdichten, wordt een kunststof strip gebruikt. Deze strip wordt aan het paneel bevestigd door middel van een in het paneel gezaagde gleuf.

Onze rol in dit project

Hoekman Machinebouw heeft in samenwerking met de technische dienst van de opdrachtgever een zaag ontworpen en ontwikkeld die de betreffende gleuf in de panelen zaagt. Dit is lastig uit te voeren, omdat de panelen (nog) geen vlak oppervlak hebben, maar een golvend oppervlak . De te zagen gleuf moet echter wel altijd op de juiste hoogte in het paneel moet komen. De zaag die uiteindelijk is ontwikkeld, heeft een volgwiel. Dit volgwiel zorgt ervoor dat de gleuf op de juiste hoogte in het paneel wordt gezaagd. Echter, dit wiel mag niet te hard op het paneel drukken, omdat het paneel in dit stadium van het proces nog warm is. Indien het volgwiel te hard op het paneel zou drukken, zou er spoorvorming optreden. Om dit probleem op te lossen, is er een hefcilinder aan de panelenzaag bevestigd, waardoor de uit te oefenen druk ingesteld kan worden.

Project details

Klant

Falk Bouwsystemen

Categorie

Speciaalmachines

PROJECTFOTO’S